street-art

alternatíva v myslení

somA centrum kreatívneho myslenia prináša alternatívu v myslení
• narušenie zaužívaných spôsobov myslenia
• zmenu do života človeka a davu
• nový pohľad na život – nový pohľad na svet
• prehodnotenie všetkých doterajších hodnôt
• duševnú rovnováhu

cieľ

1. sebauvedomenie
“boj proti vnútornému strachu“
pomoc pri realizácii sa v otázke sebavyjadrenia
= podpora autentického vyjadrenia, 
sebanájdenia a uvedomelého myslenia

2. odstránenie strachu
“boj proti vonkajšiemu strachu“ 
individualita a pocit bezmocnosti konať 
= tímové a kolektívne riešenia “obroda spoločnosti”

Považuješ sa za človeka – bytosť s otvorenými očami – mysľou?
Uvedomujúceho si hodnotu autentického vyjadrenia, 

potom si podľa Stanov somA – centra kreatívneho myslenia
vhodným kandidátom za jeho člena.

foto: zdroj – pixabay

2 komentáre

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *