ako zistiť
svoje priaznivé smery?

Aby ste dokázali určiť svoje priaznivé smery,
zóny, živly či farby, ktoré vás podporujú
je nutné si najprv vypočítať svoje číslo KUA.

 

Výpočet priaznivých smerov

podľa roku narodenia

Výpočet čísla „kua“

 

1. Ak ste sa narodili v januári či februári pozrite si začiatok svojho lunárneho roka,
ak nie pokračujte na bod 2

Ak ste sa narodili medzi 1. januárom a 20. februárom, zistite kedy sa (v roku vášho narodenia) začal lunárny Nový rok . Ak ste sa narodili pred začiatkom lunárneho roka, musíte od roku vášho narodenia odpočítať jednotku. Napr. ak ste sa narodili 14. januára 1964, rokom narodenia do výpočtu bude rok 1963, pretože lunárny Nový rok v roku 1964 začínal až 13. februára. 

 

2. Spočítajte posledné dve číslice v roku
dovtedy, kým nedostanete jednociferné číslo.

 

napr. rok narodenia 1988 
8 + 8 = 16 
1 + 6 = 7 

 

 

3. Ak ste muž odpočítajte výsledné číslo od čísla 10 (napr. 10 – 7 = 3). Ak ste žena, k výslednému číslu pripočítajte číslo 5 (napr. 5 + 7 =1 2, 1 + 2 = 3). Číslo kua pre muža narodeného v roku 1988 je 3 ako aj číslo kua pre ženu narednú v tomto roku.

 

MUŽ narodený v roku 1981
rok 1981 = 8 + 1 = 9
muž 10 9 = 1

Číslo kua pre muža narodeného v lunárnom roku 1981 je 1.

 

 

ŽENA narodená v roku 1981
rok 1981 = 8 + 1 = 9
žena 5 + 9  = 14
1 + 4 = 5

Číslo kua pre ženu narodenú v lunárnom roku 1981 je 5.

 

Určenie smerov

 

Podľa svojho vypočínaného čísla kua si pozrite v nasledujúcej tabuľke priaznivé smery, pretože určenie priaznivých a nepriaznivých smerov je vo feng šuej postavené na dátume narodenia a pohlaví.

Podstatou je smerovanie vášho tela.
Pri rôznych činnostiach či relaxe sa pokúste nasmerovať vaše telo tak, aby vaša tvár bola obrátená vaším najpriaznivejším smerom. Ak to nie je možné, pokúste sa aspoň vyvarovať nepriaznivým smerom.

POZOR!
Tam kde sú uvedené dva smery, je prvé číslo určené pre mužov, druhé pre ženy (napr. smer úspechu čísla kua 5 je pre mužov SV – severovýchod a pre ženy JZ – juhozápad).
Päť duchov = päť typov nešťastia, ako sú prekážky na ceste k úspechu.
Šesť rán = mimoriadne nešťastie ako sú napr. choroby, nehody či zrada.

 

 

 

Určenie zón

 

Ak trávite čas vo svojej priaznivej zóne, či už doma, v práci alebo ľubovolnej miestnosti, malo by vám to priniesť šťastie. Priaznivé smery sú určené opäť podľa vypočítaného čísla kua.

 

 

Určenie živlov

 

Živly, ktoré priaznivo ovplyvňujú rôzne typy vášho šťastia využite pri zariaďovaní interiéru, napríklad pri výbere farieb tvarov a vzorov.

 

PÄŤ ŽIVLOV

= DREVO, OHEŇ, ZEM, KOV A VODA

 

Základom pochopenia cyklu piatich živlov – dreva, ohňa, vody, zeme a kovu, ktoré navzájom spolupracujú alebo pôsobia ničivo je pochopenie ich produktívneho a deštruktívneho cyklu.

 

PRODUKTÍVNY CYKLUS: 

  • drevo živí oheň, 
  • oheň zanecháva popoľ, ktorý sa mení na zem, 
  • zem obsahuje rudy – kov, 
  • kov sa taví ako voda, 
  • voda vyživuje drevo.

 

DEŠTRUKTÍVNY CYKLUS:

  • drevo odoberá živiny zemi,
  • zem hasí oheň,
  • oheň taví kov,
  • kov štiepa drevo.