ako zistiť svoje priaznivé smery?

Aby ste dokázali určiť svoje priaznivé smery, zóny, živly či farby, ktoré vás podporujú je nutné si najprv vypočítať svoje číslo KUA.

Výpočet čísla „kua“

1. Zistite svoj lunárny rok. Ak ste sa narodili medzi 1. januárom a 20. februárom, zistite kedy bol lunárny Nový rok v roku vášho narodenia. Ak ste sa narodili pred začiatkom lunárneho roka, musíte od roku vášho narodenia odpočítať jednotku (napr. dátum narodenia 14. januára 1964, rokom narodenia do výpočtu bude rok 1963, pretože v tom roku (1964) začínal lunárny Nový rok 13. februára) 

2. Spočítajte posledné dve číslice v roku dovtedy, kým nedostanete jednociferné číslo (napr. 1988, 8+18 = 16, 1+6 = 7). 

3. Ak ste muž odpočítajte výsledné číslo od čísla 10 (napr. 10-7 = 3). Ak ste žena, k výslednému číslu pripočítajte číslo 5 (napr. 7+5=12, 1+2 = 3). Číslo kua pre muža narodeného v roku 1988 je 3 ako aj číslo kua pre ženu narednú v tomto roku.

Napríklad rok 1981: 8+1 = 9, muž: 10-9 = 1, žena 9+5 = 14, 1+4 = 5. Číslo kua pre muža narodeného v roku 1981 je 9, číslo kua pre ženu narednú v tomto roku je 5.

Určenie smerov

Podľa svojho vypočínaného čísla kua si pozrite v nasledujúcej tabuľke priaznivé smery, pretože určenie priaznivých a nepriaznivých smerov je vo feng šuej postavené na dátume narodenia a pohlaví. Podstatou je smerovanie vášho tela. Pri rôznych činnostiach či relaxe sa pokúste nasmerovať vaše telo tak, aby vaša tvár bola obrátená vaším najpriaznivejším smerom. Ak to nie je možné, pokúste sa aspoň vyvarovať nepriaznivým smerom.

POZOR!
Tam kde sú uvedené dva smery, je prvé číslo určené pre mužov, druhé pre ženy (napr. smer úspechu čísla kua 5 je pre mužov SV – severovýchod a pre ženy JZ – juhozápad).
Päť duchov = päť typov nešťastia, ako sú prekážky na ceste k úspechu.
Šesť rán = mimoriadne nešťastie ako sú napr. choroby, nehody či zrada.

Určenie zón

Ak trávite čas vo svojej priaznivej zóne, či už doma, v práci alebo ľubovolnej miestnosti, malo by vám to priniesť šťastie. Priaznivé smery sú určené opäť podľa vypočítaného čísla kua.

Určenie živlov

Živly, ktoré priaznivo ovplyvňujú rôzne typy vášho šťastia využite pri zariaďovaní interiéru, napríklad pri výbere farieb tvarov a vzorov.

PÄŤ ŽIVLOV = DREVO, OHEŇ, ZEM, KOV A VODA

Základom pochopenia cyklu piatich živlov – dreva, ohňa, vody, zeme a kovu, ktoré navzájom spolupracujú alebo pôsobia ničivo je pochopenie ich produktívneho a deštruktívneho cyklu.

PRODUKTÍVNY CYKLUS: 
drevo živí oheň, 
oheň zanecháva popoľ, ktorý sa mení na zem, 
zem obsahuje rudy – kov, 
kov sa taví ako voda, 
voda vyživuje drevo

DEŠTRUKTÍVNY CYKLUS:
drevo odoberá živiny zemi
zem hasí oheň,
oheň taví kov,
kov štiepa drevo