Uvedomenie si svojej autenticity 
a priestoru na realizovanie myšlienok
prináša tvorivé šťastie

Originálne miesto divergentného spôsobu myslenia
kreativita.online

Darujte 2 % z dane

somA – centrum kreatívneho myslenia, o.z
IBAN: SK71 0900 0000 0051 7576 4689
BIC (SWIFT): GIBASKBX

IČO | 42387531
Bodice 137, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovakia

Sledujte nás na Facebooku