Knihomiľom inšpirácie na čítanie

Hľadáš kvalitného autora na čítanie?
Čo tak napríklad:

Meditácie

Anthony de Mello

(1931-1987) 
Indický kňaz, jezuita, psychoterapeut a spisovateľ. Bol známy tým, že písal knihy formou krátkych príbehov. Mnohé z nich boli humorne ladené, mali meditačný charakter, ktorý smeroval stále k zmyslu ľudského života. Veľa cestoval, navštívil Španielsko, Spojené štáty americké, kde študoval a neskôr aj učil. Vo svojich knihách veľmi obratne spájal myšlienky kresťanstva s východnou spiritualitou a s poznatkami z psychológie.

Publikácie: (v slovenskom/českom jazyku)
• Bdelosť
• Modlitba žaby – krátke príbehy
• Minútové nezmysly – myšlienky
• Sadhana: Cesta k Bohu – meditácie
• Spev vtáka – krátke príbehy
• Cesta k láske
• Pri prameňoch – krátke zamyslenia

Experimentálne prístupy v myslení

Viktor Emil Frankl

(1905-1997)  rakúsky neurológ, psychiater a spisovateľ. Frankl sa zaoberá človekom ako celkom. Podľa jeho názoru je ľudská povaha trojdimenzionálna. Má dimenziu fyziologickú (biologickú), psychologickú a noologickú.  Žiadna z dimenzií nesmie zostať nepovšimnutá. Frustrácia fyziologických potrieb spôsobí somatické ochorenie, ignorovanie psychologických potrieb spôsobí problémy emocionálne a neuspokojovanie noologických (duchovných, metafyzických) potrieb vedie k problémom v samom jadre osobnosti, k existenciálnej kríze, k absencii, či strate zmyslu života. Človek má so zvieratami spoločnú biologickú a psychologickú dimenziu, ale ako človek sa osvedčí až keď sa povznesie do vyššej, ľudskej dimenzie, do dimenzie slobody a sebatranscendencie.

Ako existencialista považuje za základnú ľudskú vlastnosť slobodu vôle, aj keď jej uplatnenie nemusí byť ľahké. Človek nie je slobodný od podmienok, v ktorých žije, ale je slobodný na to, aby k nim zaujal stanovisko. Podmienky človeka nedeterminujú úplne. Záleží vždy na ňom, či sa im podrobí a vzdá, alebo nie. Môže sa i povzniesť nad ne. Taktiež uznáva osud, ale v jeho rámci priznáva indivíduu slobodu rozhodovania a konania. Sloboda teda nie je bez determinizmu, ale napriek determinizmu.

Hľadanie zmyslu v živote je hlavnou zodpovednosťou každého človeka. Zmysel nie je možné do situácií umelo vložiť, je tam už prítomný, len ho treba objaviť. Myslím, že zmysel našej existencie nevynachádzame, ale objavujeme. Nepýtame sa, čo ešte môžeme od života očakávať, ale čo život očakáva od nás.

Publikácie:  (v slovenskom/českom jazyku)
• Člověk hledá smysl – úvod do logoterapie
• Vůle ke smyslu
• Lékařská péče o duši
• Co v mých knihách není
• Psychoterapie pro laiky
• Napriek všetkému povedať životu áno
• Teorie a terapie neuróz
• Neuvedomený Boh
• Trpiaci človek
• Dynamika a hodnoty
• Psychoterapie a náboženství

Břetislav Kafka 

(1891-1967), pôvodným povolaním sochár, neskôr hypnológ, liečiteľ a bádateľ v oblasti parapsychológie. Je uznávaný ako jeden zo spoluzakladateľov parapsychológie (predtým pomenúvanej ako psychotronika). Svojími experimentami dokázal, že duševné vlastnosti a schopnosti človeka sú oveľa väčšie, než by si to do tej doby bol dokázal ktokoľvek predstaviť.

Publikácie:
• Nové základy experimentální psychologie
• Kultura rozumu a vůle – člověk zítřka
• Parapsychologi

PhDr. Jan Kefer

(1906-1941) 
významný český astrológ, hermetik a publicista 20. storočia. „Náboženstvo je exaltácia – veľké nadšenie jedného z aspektov bytia;  theurgia je jeho dokonalým absolútnom. Prežitá myšlienka, i tá, ku ktorej vyjadreniu sa nenachádza slov, je najčistším prejavom ľudského bytia. Toto pojednanie je slovnou reakciou na myšlienku theurgia. A ak sa nájde čo i len jeden z tých, ktorí ju pochopia a uvedú v čin, tú naznačenú myšlienku, ktorú nie je možné slovami vyjadriť, potom toto poslanie bratovi nebude bez úžitku a stane sa stromom, ktorý prinesie ovocie nielen jemu, ale i veľa ďalším, pretože svetlo Pravdy nikdy nezhasíňa a hmly, ktoré ho niekedy zastierajú, sú nezdolateľnou hradbou len pre hlupákov a zbabelcov života.“
Jan Kefer 

Publikácie:
• Syntetická magie 
• Theurgie
• Theurgie magické evokace 
• Praktická astrologie aneb umění předvídání a boje proti osudu 
• Encyklopedie zapomenutého vědění 
• Astrologická diagnostika

František Bardon 

(1909-1958) český hermetik známy tiež pod pseudonymom Frabato. Je považovaný, zvlášť v zahraničí, za jednoho z najväčších zasvätencov, který vytvoril univerzálnu zasvätcovaciu sústavu na základe kompilácie západnej magickej tradíce, kabaly, orientálnej mágie a jógy.

To, čo ho napokon preslávilo najviac, boli jeho liečiteľské schopnosti. Študoval v Mníchove na škole pre prírodných liečiteľov, vyznal se v bylinkách, ktoré tiež pestoval a z nich vlastnoručne doma v kuchyni, pomocou zložitých zariadení, extrahoval lieky pre svojich pacientov. Zbieral i rastliny, které sú známe ako plevel, např. Stavikrv vtáčí. Tvrdil, že v každej rastline je liečivá sila, napríklad i v ovesnej slame. Liečil i pacientov, u ktorých už lekári stratili úplne nádej. 

Publikácie:
• Brána k opravdovému zasvěcení
• Praxe magické evokace
• Klíč k opravdové kabale