Kreativita je prirodzená každému z nás
Dobrým príkladom sú deti, ktoré sú tvorivé, hravé a zvedavé. Otázkou je, v akej miere dokážeme našu kreativitu využívať a či sme ju otvorení vôbec použiť. Pojem kreativita je odvodený z latinského slova creatio, čo v preklade znamená tvorenie, presnejšie tvorenie – vytváranie niečoho nového.

Kreativita v procese autentického vyjadrenia sa
funguje ako komunikačný prostriedok podvedomých stavov

kreativita.online
Objavte 
originálne miesto divergentného spôsobu myslenia: 
kurzy, online cvičenia, inšpirácie, testy a zistite či i viac

CVIČENIA

na rozvoj kreativity
Kreatívne rozcvičky pre uvoľnenie mysle a pootvorenie brány podvedomých výpovedí

ONLINE KURZY

kreativity
NOVINKA – Ukážka Online kurzu rozvoja kreativity v rovnocenných zťahoch tvorivej komunikácie

ZÁBAVA

s online skicárom
Vyskúšajte si online mini skicár alebo to naplno rozbaľte s inteligentným online skicárom

PORADŇA

tvorivosti
Potrebujete poradiť vo vašom kreatívnom procese, prístupe, myslení, či ste sa len azda zasekli a potrebujete kreatívne vzpružiť?