somA centrum kreatívneho myslenia, o.z.

kontaktné osoby

predseda združenia
Mgr.art Eva Kubáňová, ArtD.

odborná spolupráca s univerzitami
Mgr.art Martin Baláž, ArtD.

odborná spolupráca s MS SČK
Jarmila Kubáňová

koordinácia projektov
Dana Ferenčíková