somA – centrum kreatívneho myslenia
je občianske združenie,
ktoré prináša alternatívu v myslení

• narušenie zaužívaných spôsobov myslenia 
• zmenu do života človeka
• nový pohľad na život
• prehodnotenie všetkých doterajších hodnôt
• duševnú rovnováhu
= alternatíva v myslení, život v súznení

 

cieľom aktivít je:

1. sebauvedomenie
pomoc pri realizácii sa v otázke sebavyjadrenia
= podpora autentického vyjadrenia, 
sebanájdenia a uvedomelého myslenia

2. (seba) rozvoj
“boj proti vonkajšiemu a vnútornému strachu“ 
individualita a pocit bezmocnosti konať 
= tímové a kolektívne riešenia “obroda spoločnosti”

 

Považuješ sa za človeka – bytosť s otvorenými očami – mysľou, uvedomujúceho si hodnotu autentického vyjadrenia? 

Potom si podľa Stanov somA – centra kreatívneho myslenia
vhodným kandidátom za jeho člena.

soma – význam slova

Prastaré slovo, ktorého korene siahajú hlboko až k jazyku sanskrit (ˈsōmə) (ˈsoʊmə). Zmienky o some sa zachovali nielen vo védach, ale aj vo filozofii a praktikovaní jogy. Slovo soma vyjadruje človeka v jeho hmotnej podobe. To ako myslíme a žije sa prejavuje na našej telesnej schránke – some.

Rovnako tak aj latinčina pomenovala telesnú schránku človeka ako soma. V biológii sa tak stretáme s pojmom soma pri pomenovaní tela bytosti.

Slovo soma sa spája aj s magickými rituálmi a obetami, ktorých cieľom bolo vyvolať silnejší psychosomatický zážitok. Rituály, ktoré boli zvyčajne zavätcované indickému Bohovi Sóma.

Ak by ste ešte stále premýšlali, čo všetko môže byť soma,
nech sa páči, inšpirujte sa

Darujte 2 % z dane

somA – centrum kreatívneho myslenia, o.z
IBAN: SK71 0900 0000 0051 7576 4689
BIC (SWIFT): GIBASKBX | IČO: 42387531
| Bodice 137, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovakia

Ďakujeme za Vašu podporu edukačno-promočnej činnosti
kreatívneho (tvorivého) myslenia a prístupov.

Viac informácií na rozhodni.sk