Ďakujeme!

Ďakujeme za Vašu podporu edukačno-promočnej činnosti kreatívneho (tvorivého) myslenia a prístupov. Viac na stránke kreativita.online

somA – centrum kreatívneho myslenia, o.z
IBAN: SK71 0900 0000 0051 7576 4689 | BIC (SWIFT): GIBASKBX | IČO: 42387531 | Bodice 137, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovakia

Ako darovať 2 %?

Všetky informácie ako postupovať
ak chcete použiť svoje dva percentá z dane nájdete na stránke rozhodni.sk