Theurgia patrí do odboru hermetických vied. Je to najvyššia hermetická veda. Hermetizmus bol vedou chrámovou, teda kat exochén to platí o theurgii. Neskorším vývojom okultizmu sa theurgia stotožňuje s mágiou evokačnou, preto sa môžeme dočítať vmoderných dielach o okultizme, že theurgia je umením vyvolávania démonov a anjelov. Tieto definície sú úplne nesprávne. 

Ak chcete byť krásnymi, tvorte krásu

Ak chcete, aby se vašich čiel dotklo vznešeno, tvorte vznešené.
Ak chcete byť pravdivými, tvorte pravdu 
a ona vás vyslobodí z pút osudu.

Ak chceš, aby tvoje bytie súzneľo s Absolútnom, 
dokonale preži to, čo ti poskytuje priestor a čas. 
ČLOVEK JE TÝM, ČO VKLADÁ DO SVOJICH MYŠLIENOK.

Pochopením bytia,
po všetkých jeho stránkach, dosahujeme rovnováhu.
A uskutočnenie rovnováhy je uskutočnenie theurgie.

THEOS – Boh, ERGO – činí, koná

Slovo THEURGIA pochádza od gréckeho slova THEOS – Boh a do ERGO – činím, konám. Potom od ERGON – čin, vytváranie. Správny preklad slova Theurgia je tvorenie Boha. Ergo ton theon, genitív je to tvorenie toho, čo je božieho, to je tvorenie prívlastkov Boha. 

Boha nemôžeme pochopiť. Chápeme ho len v harmonickom tvorení, kráse všetkého stvoreného, v matematike hviezdnych obehov. Správny preklad je tvorenie prívlastkov božích, ak chceme, tvorenie Boha, des Gottes, v starovekých svätyniach platí doslova – theurgie: tvorenie bohov.

theurgia „božská práca“ 


Odporúčame k čítaniu:

napr.:

PhDr. Jan Kefer

(1906-1941) 
významný český astrológ, hermetik a publicista 20. storočia. „Náboženstvo je exaltácia – veľké nadšenie jedného z aspektov bytia;  theurgia je jeho dokonalým absolútnom. Prežitá myšlienka, i tá, ku ktorej vyjadreniu sa nenachádza slov, je najčistším prejavom ľudského bytia. Toto pojednanie je slovnou reakciou na myšlienku theurgia. A ak sa nájde čo i len jeden z tých, ktorí ju pochopia a uvedú v čin, tú naznačenú myšlienku, ktorú nie je možné slovami vyjadriť, potom toto poslanie bratovi nebude bez úžitku a stane sa stromom, ktorý prinesie ovocie nielen jemu, ale i veľa ďalším, pretože svetlo Pravdy nikdy nezhasíňa a hmly, ktoré ho niekedy zastierajú, sú nezdolateľnou hradbou len pre hlupákov a zbabelcov života.“
Jan Kefer 

Publikácie:
• Syntetická magie 
• Theurgie
• Theurgie magické evokace 
• Praktická astrologie aneb umění předvídání a boje proti osudu 
• Encyklopedie zapomenutého vědění 
• Astrologická diagnostika