theurgia „božská práca“ 

Theurgia patrí do odboru hermetických vied. Je to najvyššia hermetická veda. Hermetizmus bol vedou chrámovou, teda kat exochén to platí o theurgii. Neskorším vývojom okultizmu sa theurgia stotožňuje s mágiou evokačnou, preto sa môžeme dočítať vmoderných dielach o okultizme, že theurgia je umením vyvolávania démonov a anjelov. Tieto definície sú úplne nesprávne. 

Ak chcete byť krásnymi, tvorte krásu

Ak chcete, aby se vašich čiel dotklo vznešeno, tvorte vznešené.
Ak chcete byť pravdivými, tvorte pravdu a ona vás vyslobodí z pút osudu.

Ak chceš, aby tvoje bytie súzneľo s Absolútnom, 
dokonale preži to, čo ti poskytuje priestor a čas. 

ČLOVEK JE TÝM, ČO VKLADÁ DO SVOJICH MYŠLIENOK.

Pochopením bytia,
po všetkých jeho stránkach, dosahujeme rovnováhu.
A uskutočnenie rovnováhy je uskutočnenie theurgie.

THEOS – Boh, ERGO – činí, koná

Slovo THEURGIA pochádza od gréckeho slova THEOS – Boh a do ERGO – činím, konám. Potom od ERGON – čin, vytváranie. Správny preklad slova Theurgia je tvorenie Boha. Ergo ton theon, genitív je to tvorenie toho, čo je božieho, to je tvorenie prívlastkov Boha. 

Boha nemôžeme pochopiť. Chápeme ho len v harmonickom tvorení, kráse všetkého stvoreného, v matematike hviezdnych obehov. Správny preklad je tvorenie prívlastkov božích, ak chceme, tvorenie Boha, des Gottes, v starovekých svätyniach platí doslova – theurgie: tvorenie bohov.