Ako hore, tak aj dolu

Tieto slová pochádzajú z hermetických textov. Ich koncept je prvý raz vyložený v Smaragdovej doske Herma Trismegista v slovách: „… to, čo je dolu je ako to, čo je hore a to, čo je hore, je ako to, čo je dolu …“. 

V zhode s rôznymi úrovňami reality: fyzickou, duševnou a duchovnou, všetko, čo sa stane v jednej úrovni, stane sa aj v ostatných. Tento princíp sa vyskytuje tiež v paradigme mikro- a makrokozmu. Mikrokozmos je samostatné Ja, alebo iná individualita. Makrokozmos je vesmír. Predpokladá sa, že makrokozmos je ako mikrokozmos a opačne, a vzájomne sa prelínajú. Porozumením jednému, zvyčajne mikrokozmu, je možné porozumieť druhému.

Svet hmotný, astrálny a duchovný

Podľa hermetických pravidiel existujú tri svety, populárne povedané: svet hmotný alebo fyzický, svet astrálny alebo duševný a svet božský alebo duchovný. Alchymia je náuka o dokonalom zvádnutí hmoty, mágia je náuka o dokonalom zvládnutí sveta duševného alebo sveta astrálneho. Theurgia je náuka o zvládnutí sveta duchovného alebo božského.

Hermetické usporiadanie sveta: 
Hmotný svet – fyzický, ktorého štúdiom sa zaoberá ALCHÝMIA
Astrálny svet – duševný, ktorého štúdiom sa zaoberá MÁGIA
Božský svet – duchovný, ktorého štúdiom sa zaoberá THEURGIA

Náboženstvá a hermetika

V hermetizme sa najvyššia bytosť, alebo Princíp, nazýva rôzne, napr. „Boh“, „Prozreteľnosť“, „Absolutno“ alebo „Jediný“. Nie každý, kto sa venuje hermetizmu, musí mať k nemu náboženský vzťah, môže ho brať len ako filozofický systém. Mnoho študentov hermetizmu má svoje náboženské vyznanie, napr. kresťanstvo, budhizmus, judaizmus, niektoré pohanské náboženstvo, alebo Islam. Veria, že všetky tieto náboženstvá obsahujú v jadre rovnaké pravdy a zdieľajú ezoterický obsah s hermetizmom. Charakter hermetizmu spočíva v neformálnosti a vnútornej pluralite, ktoré sa prejavujú v pestrosti názorov. 

Hermetizmus na orientáciu používa štyri klasické živly:
– oheň,
– vodu,
– vzduch,
– zem
,
– piaty živel akášu/vesmírnu (božskú) silu.