foto: zdroj – pixabay

ako sa najesť a nebyť hladným

To, že nás môže unaviť aj vynikajúce jedlo sa presvedčil už asi každý z nás. Rovnako ako pocitom skvelého najedenia sa a pozitívneho prívalu energie. Je veľa aspektov, ktoré ovplyvňujú náš metabolický systém, preto je zaujímavé nahliadnúť aj do sveta glykemického indexu či záťaže.

Vedeli ste,
že sledovaním si hodnoty glykemického indexu
v potravinách sa dokážete zbaviť pocitu častého hladu? 

A nejde len o potraviny, ale aj ich spôsob prípravy. Napríklad varený zemiak vás po konzumácii unaví menej ako pečený, či vyprážaný. Tepelnou úpravou sa jeho glykemický index zvyšuje. 

Preto ak cestoviny, tak “al dente”,
teda radšej tvrdšie ako prevarené.

Ak by ste potrebovali vyriešiť problém ako sa najesť a neunaviť,
odporúčame vám sledovať si v potravinách hodnotu glykemickej záťaže.

Všimli ste si hodnoty sóje?
Áno, sú až neuveriteľne nízke!

foto: zdroj – pixabay

street-art

alternatíva v myslení

somA centrum kreatívneho myslenia prináša alternatívu v myslení
• narušenie zaužívaných spôsobov myslenia
• zmenu do života človeka a davu
• nový pohľad na život – nový pohľad na svet
• prehodnotenie všetkých doterajších hodnôt
• duševnú rovnováhu

cieľ

1. sebauvedomenie
“boj proti vnútornému strachu“
pomoc pri realizácii sa v otázke sebavyjadrenia
= podpora autentického vyjadrenia, 
sebanájdenia a uvedomelého myslenia

2. odstránenie strachu
“boj proti vonkajšiemu strachu“ 
individualita a pocit bezmocnosti konať 
= tímové a kolektívne riešenia “obroda spoločnosti”

Považuješ sa za človeka – bytosť s otvorenými očami – mysľou?
Uvedomujúceho si hodnotu autentického vyjadrenia, 

potom si podľa Stanov somA – centra kreatívneho myslenia
vhodným kandidátom za jeho člena.

foto: zdroj – pixabay